Komplett enkätverktyg

  Det finns flera olika applikationer och program för att genomföra undersökningar. Ingen av dem är integrerad i era kunders företagstelefoni, förrän nu. Med Lynes Survey blir enkäter och undersökningar lekande lätt och era kunder genomför dessa direkt i appen, sömlöst integrerat med många andra funktioner, till exempel för bevakning av resultat.

  lynes

  Inbyggt, kraftfullt och lättanvänt

  Vare sig du behöver genomföra en medarbetarundersökning eller en större kundenkät har du verktyget för det direkt i Lynes. Du väljer mellan mängder av frågetyper, om de ska vara obligatoriska, ha subfrågelogik och sidbrytning. Inställningarna är många men enkla att hantera. Importera en deltagarlista och skicka ut allt via appen eller schemalägg periodiserade utskick i förväg via epost och sms.
  Ibland blir det fel men med Lynes kan du enkelt gå in och redigera och skapa tillägg till pågående utskick.

  lynes-high-five

  Mät kundnöjdhet eller era medarbetare

  Att mäta ett företags NPS kan vara både krångligt och tidskrävande. Med Lynes Survey importerar man enkelt kundregistret och skickar ut frågan. Om kunder inte svarar kan man enkelt påminna dem en eller flera gånger. När man väl genomfört undersökningen kan man enkelt agera på datan. Ponera att kunder som svarat 0-5 får en eller flera uppföljningsfrågor för att eventuellt kunna vinna över dem till den högre skalan vid nästa tillfälle och på så sätt skapa lojalare kunder efter att ni gjort de åtgärder som behövs.

  Ett annat spännande användningsområde är utvecklingen av medarbetarna. Man kan, enkelt, efter avslutat samtal tvinga fram en fråga där handläggaren får betygsätta samtalet och dennes prestation. En imput som kan användas i personalutveckling, i data till uppdragsgivare och för att säkerställa en hög kvalitet på samtalen.

  handshake-lynes

  Används av forskare 

  Verktyget är så kraftfullt att det idag används av ledande forskare runt om i världen. Men tack vare den enkla administrationen stoppar det inte er från att genomföra egna undersökningar och få ovärderlig feedback från era kunder, leverantörer och medarbetare.