Google Workspace

Google Workspace är en komplett kontorssvit i molnet. Med det får ni ett komplett produktivitetspaket som ni har tillgång till i molnet. I Workspace ingår Google Kalender, Gmail, Google Docs och Drive. Integrationen mellan Google Workspace och lynes underlättar arbetet för hela bolaget.

google-01

Så här fungerar integrationen:

  • Kontakter: Skapa, redigera och radera kontakter direkt i lynes. Se till att din kontaktlista alltid är uppdaterad med den senaste informationen.
  • Kalender: Synkronisera din kalender automatiskt med din lynes för att låta ditt team veta när du är på ett möte, utanför kontoret eller arbetar hemifrån.
  • Svara direkt på inbjudningar till evenemang.
  • Få ett meddelande när ett evenemang snart börjar.
  • Uppdateras när informationen om ett evenemang ändras och ändra ditt svar vid behov.