YouTube

Youtube är världens största sida för streaming videoklipp och filmer. Nu är det tillgängligt, direkt i dina chattkanaler i lynes!

Detta kan du göra:

  • Inspirera, förklara, exemplifiera (eller ha bara lite kul): dela dina YouTube-favoriter med kollegorna i era chattkanaler!