Vårt resultat från 2022 är inte ovanligt

Jag vill adressera vårt resultat från 2022 som ni säkert lagt märke till.

För det första: Det är inte ovanligt för tech-bolag, särskilt i sina tidiga skeden, att visa negativa siffror. När vi startade Lynes 2019 förutsåg vi några utmanande år, men vi är förberedda och optimistiska inför framtiden.

 

Varför ser 2022 ut som det gör?

  1. Utvecklingskostnader: Att bygga en världsledande UCaaS-plattform kräver investeringar, både i tid och pengar. Många av er har säkert hört talas om andra kostsamma utvecklingsprojekt. Ja, tänk er då att i kravspecen även kasta in att systemet aldrig får ligga nere, inom 3-4 år måste vi ha samma funktioner som liknande system utvecklat under 15 år och allt måste funka lika bra oavsett om systemet har 2 000 användare eller 2 miljoner användare, det ska alltid vara snabbt och responsivt (vi jagar millisekunder). Det ställer sina krav på utvecklingen kan man säga.
  2. Drift och support av två system: Att driva både Easy Classic och Lynes parallellt är kostsamt både för organisationen och rent ekonomiskt. Men vi är på god väg att avsluta driften av Easy Classic som planerat.
  3. Fusionsförlust: Vi fusionerade Briteback AB och Lynes Technologies Sweden AB, vilket ledde till en fusionsförlust på drygt 11 MSEK. Här är bakgrunden: Briteback AB, tidigare ett dotterbolag till Lynes Technologies Sweden AB, hade bokförts som en tillgång på 11,4 MSEK (aktierna var tillgången). Med fusionen försvann denna bokförda tillgång, vilket resulterade i en teknisk förlust i bokföringen. Inga faktiska pengar lämnade vårt konto, det var en ren bokföringsåtgärd i balansräkningen.
  4. Intäktsredovisning: Vi har justerat vår intäktsredovisning, ändringen innebär att vi periodiserar samtliga intäkter i den period tjänsten levereras. Detta hade en negativ inverkan på bolagets omsättning med omkring 16 MSEK.

Så nej, Lynes står inte på ruinens brant. Vi är väl rustade för framtiden och kommer se våra investeringar ge effekt under de kommande åren.

 

Ett par viktiga saker att känna till.

  1. Starka, långsiktiga investerare stödjer oss
  2. Vi närmar oss ett positivt kassaflöde
  3. Vi har en genomtänkt ekonomisk framtid
  4. Vår användarbas i lynes har ökat med ~80% sen årsskiftet

 

Tack för ert förtroende

Hälsningar, Alexander Westlund, CEO @ Lynes

Vill du veta mer om vår smarta telefonväxel?

Lämna din e-post nedan så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.


Skriven av

Alexander Westlund

CEO @ lynes