Nummervisning

Växelnummer, mobil eller fast direktnummer? I lynes väljer du och dina kollegor enkelt själva vilka nummer som ska visas utåt - och när.

463-x-273-21

Välj vilka nummer som ska visas på utgående samtal

Du kan dessutom välja att visa ett supportnummer, det väljer ni helt själva. Du kan också välja att alltid visa ditt mobilnummer när du ringer från mobilen, eller ditt fasta direktnummer när du ringer från din desktop eller fasta telefon.