Personlig IVR

I lynes kan du aktivera en personlig IVR, den kan dels användas för att komma åt funktionen "Tryck X för att komma till växel" och mycket annat.

Flexibla inställningar

Den personliga IVR:en i lynes kan anpassas helt efter dina behov. Aktivera ett välkomstmeddelande (ljudfil eller TTS) och ställ in vart inringaren ska komma vid de olika knapptryckningarna.

Hanteras direkt i mobilen eller datorn

Alla inställningar i lynes är tillgängliga att aktivera och eller redigera direkt i appen – oavsett enhet.