Dashboard

Med vår dashboard får du och dina kollegor en tydlig och visuell översikt över aktiviteten i era svarsgrupper. Ni kan snabbt och enkelt se hur företagets olika svarsgrupper presterar och om någon av grupperna är överbelastade. Ni ser bland annat hur många som är inloggade, hur många som är i kö och hur många missade samtal företaget har.

Smidig, visuell överblick över svarsgrupperna

Vår dashboard ger dig visuell överblick över aktiviteten i företagets olika svarsgrupper. Du kan enkelt se om grupper är överbelastade och behöver fler deltagare. Wallboards historiska data ger dig dessutom ett fantastiskt verktyga för resursplanering av era svarsgrupper!

Se både realtidsdata och historik

I den har du hela tiden tillgång till den senaste statistiken som uppdateras i realtid. Du kan också enkelt se hur respektive svarsgrupp har presterat den senaste tiden.